Vi har analysert brukeradferden i 24onoff, for å finne ut hva som skiller de med flest daglige timeregistreringer fra de med minst. Nå deler vi våre funn med deg, så du slipper å bruke kontortiden din på å etterlyse gamle timelister.

Viktigheten av daglig registrering burde ikke undervurderes. Foruten å ha alt på det rene hvis Arbeidstilsynet kommer på visitt, slipper man også unøyaktige, tidkrevende timeliste-skippertak på slutten av uken/måneden, og bedriften unngår tap av verdifulle, fakturerbare timer (som alene burde være nok insentiv).

Disse fire rutinene er basert på bruk av funksjoner tilgjengelig i timeregistreringssystemet fra 24onoff, men noen av de kan sikkert også brukes i andre systemer, hvis de har funksjoner som tillater det.

Bruker du fortsatt timelister på papir? Da anbefaler vi på det sterkeste at du bytter til et digitalt system. Det vil være den beste gaven du har gir deg selv og bedriften i år. 🎁

Les også: Hvor mye kan du spare på å bytte til digitale timelister?

1. Daglige påminnelser

Det er menneskelig å glemme, særlig i løpet av en hektisk arbeidag, uansett hvor enkelt systemet man bruker for timeregistrering er.

For å få bukt på Jarlsberg-timelister fulle av hull, lanserte vi i oktober 2018 en veldig etterlengtet funksjon i 24onoff-appen; Påminnelser.

Et lite varsel hvis man glemmer å føre timer har gitt massive resultater.
Et lite varsel hvis man glemmer å føre timer har gitt massive resultater.

Når påminnelser er slått på, vil appen hver mandag til fredag klokken 19.00 sjekke om brukeren har registrert timer den dagen. Hvis dagen er tom, får vedkommende et lite push-varsel på sin mobil, som de kan trykke på for å åpne appen. Enkelt, smart og pengesparende!

Resultat: Daglige registreringer økte med over 45%, sammenlignet med samme periode året før.

2. Hurtigutfyllinger

“Hurtigutfyllinger” er forhåndsdefinerte timelister som får timeregistrering unnagjort på sekunder, noe som bidrar til å senke terskelen for å registrere arbeidsdagen umiddelbart, istedenfor neste fredag klokken 15.59 før man skal hjem og spise taco.

Hurtigutfyllinger opprettes av administratorer i bedriften, navngis for enkel gjenkjenning, og kan bestå av: Klokkeslett start og slutt, lunsjtid, kunde, prosjekt, oppgave.

Resultat: Bedrifter med én eller flere hurtigutfyllinger har i snitt 26% flere daglige registreringer enn bedrifter uten.

Hurtigutfylinger er perfekt for registrering av faste oppdrag eller dager.
Hurtigutfylinger er perfekt for registrering av faste oppdrag eller dager.

3. Stoppeklokke

Stoppeklokken i en timeregistreringsapp er kanskje mest brukt for nøyaktighet, da den automatisk fyller inn start- og sluttid når man stopper den, men den har faktisk flere fordeler.

Den første er vanen. Hvis man gjør det til en rutine å alltid starte en stoppeklokke i appen når man starter på et oppdrag, ja da er det vanskelig å glemme å føre timer. Noen vil kanskje si det er umulig. 😊

Den andre fordelen med stoppeklokken er oversikten den gir de på kontoret. Når en stoppeklokke er aktiv i 24onoff, kan administratorer i bedriften se det “live” i nettleseren.

Det gjør det lett å se hvem som glemmer å føre timer, slik at man raskt kan følge opp de som har glemt det.

Resultat: Bedrifter med ansatte som bruker stoppeklokken aktivt har i snitt over 30% flere daglige registreringer enn bedrifter som aldri bruker stoppeklokken.

Aktive stoppeklokker vises tydelig i nettleseren din.

4. Jevnlig kontroll

Selv med utallige verktøy tilgjengelig for å hjelpe ansatte med hukommelsen, vil det alltid være noen som glipper gjennom.

Det kan være tidkrevende å skulle sjekke alle timelister hver dag, men heldigvis har administratorer i 24onoff en “en-klikk-løsning” som raskt avdekker om noen har hatt det for travelt med å komme seg hjem, og den heter Oversiktsvisning.

Den viser oppsummerte dager for alle valgte ansatte i en egendefinert periode (standardperiode er “Nåværende uke”), og det tar administrator få sekunder å se om noen har vært glemsk, eller om det er på grunn av ferie eller fravær.

Resultat: Bedrifter som bruker oversiktsvisningen aktivt har i snitt over 15% flere jevnlige registreringer i løpet av uken.

Med et lite klikk ser du raskt om noen dager står tomme.

Følger du disse rutinene skal det være vanskelig å miste tid og penger på slurv, og du kan heller fokusere på å drifte og videreutvikle virksomheten til nye høyder.

Lykke til! 🙂

Del: