Arbeidsavtale for arbeidstaker med ledende eller særlig uavhengig stilling.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at det bare er avtalt slik stillling i arbeidsavtalen for at arbeidstaker skal bli fritatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10.
Arbeidstaker må i realiteten ha en så ledende eller særlig uavhengig stiling for at unntaket i arbeidsmiljøloven kapittel § 10-12 1) og 2) skal komme til anvendelse.

 

Last ned fil: Arbeidsavtale – fast ledende og særlig uavhengig stilling

 
 

Del:
Untitled Document