Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling

Arbeidsavtale for arbeidstaker med ledende eller særlig uavhengig stilling.

 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at det bare er avtalt slik stillling i arbeidsavtalen for at arbeidstaker skal bli fritatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Arbeidstaker må i realiteten ha en så ledende eller særlig uavhengig stiling for at unntaket i arbeidsmiljøloven kapittel § 10-12 1) og 2) skal komme til anvendelse.

 

Last ned fil: Arbeidsavtale – Fast ledende og saerlig uavhengig stilling

Kanskje du også liker