Arbeidsavtale tilkallingshjelp (ringehjelp)

Arbeidsavtale til bruk for tilkallingshjelp, også benevnt ringehjelp med videre.

 

Avtalen er til bruk for den som skal påta seg et arbeidsoppdrag som avtales fra gang til gang. Det vil si at det avtales på forhånd både når arbeidsoppdraget påbegynnes, og når det avsluttes. For eksempel: Arbeide onsdag kveld fra kl. 17-20.

For arbeidstakere som arbeider faste dager eller en fast stillingsprosent per uke, for eksempel arbeider hver onsdag kveld og annenhver lørdag, skal arbeidsgiver ikke benytte denne arbeidsavtalen.

I slike tilfeller skal arbeidsgiver benytte arbeidsavtale fast, og der avtale den korrekte minimumsarbeidstiden som er avtalt per uke (eventuelt i gjennomsnitt). For eksempel tilsvarer 7,5 time arbeid per uke en 20 % stilling.

 

Last ned fil: Arbeidsavtale tilkallingshjelp (ringehjelp)

 

Kanskje du også liker