Arbeidstakeroppfinnelser – mal for arbeidsgivers opsjon på denne

Mal for avtale om at arbeidsgiver skal ha opsjon på arbeidstakers oppfinnelser.

 

Det er ikke alle oppfinnelser arbeidstaker gjør som arbeidsgiver automatisk får vederlags fri rett til å benytte seg av.

Dersom arbeidsgiver ønsker å sikre seg opsjon på å kunne nyttegjøre seg arbeidstakers oppfinnelser anbefales at man inngår en skriftlig avtale om dette med arbeidstaker.

 

Last ned fil: Arbeidstakeroppfinnelse – oppsjon for bedriften

Kanskje du også liker