Forfatter ALEXANDER JOHANN BJØRNÅ

ALEXANDER JOHANN BJØRNÅ

Etter avsluttet studium i næringsmiddel- og bioteknologi i 1999 begynte Alexander med sin utdanning og arbeid på fagfeltet immaterialrett. I løpet av denne perioden fikk han omfattende erfaring som konsulent gjennom å rådgive norske og internasjonale klienter. I 2004 ble han headhunted til selskapet Biotec Pharmacon ASA, et børsnotert norsk selskap med fokus på immunomodulerende midler samt biokjemikalier brukt i, blant annet, forensiske analyser. Alexander startet i Acapo i 2020. Han jobber på Acapo’s Oslo kontor. Alexanders’ ekspertise ligger i styring og strategisk posisjonering av immaterialrettslige eiendeler og alle aktiviteter relatert til patenter så som Freedom-to-operate analyser, inngrepsvurderinger og utøvelse av disse rettighetene. Hans ekspertise omfatter dessuten områder som bioteknologi, medisin, medisinsk utstyr så vel som applikasjoner relatert til dyrefôr og menneskelig ernæring. Alexander har en Master of Science grad fra Agricultural University of Vienna (BOKU), en LLM-grad i Intellectual Property Management fra University of Strasbourg og han er europeisk patentadvokat. Gjennom hans Master of Management studie (BI Norge) og hans virke som forretningsutvikler i Biotec Pharmacon ASA har han dessuten fått betydelig ledelseserfaring som han anvender i hans stilling som leder av patentavdelingen i Acapo. Denne samlete kunnskapsbasen gir Alexander muligheten til å vurdere og løse komplekse immaterialrettslige utfordringer for klienter, sett fra flere synspunkter. Alexander prater flytende tysk, norsk i tillegg til engelsk. Alexander er et medlem av European Patent Institute (EPI), den Norske Patentingeniørers Forening (NPF), International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) og Licensing Executive Society (LES).