Vilkår for medlemskap i SMB Norge Her gjør vi deg kjent med vilkår for medlemskap i SMB Norge og hvordan vi bruker dine personopplysninger. SMB Norges hovedformål er å ivareta interessene til våre medlemmer spesielt og landets små og mellomstore bedrifter generelt. Dette gjør vi ved å påvirke…
-SMB Norge har blitt lyttet til. Vi som representerer tusenvis av små bedrifter rundt omkring i Norge er glad for at regjeringens krisetiltak for næringslivet nå også har kompensasjonsordninger som ivaretar disse, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør for SMB Norge. På en…