Forfatter Are Jerstad

Are Jerstad
Breen AS

Fortjener dere egentlig å overleve?

Av
Har dere stilt det spørsmålet på en måte så dere kan gjøre noe med det? Noe mer eller noe annet enn å jobbe enda hardere og løpe enda fortere? Alle må jo løpe hardt og fort. Uansett. Men noen løper smartere. Noen samles om en tydelig retning for bedriftens utvikling. Det er nødvendig å kjenne
IP Solutions

Trenger din bedrift nytt kassasystem?

Av
Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018 Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Med kontantsalg menes i tillegg til kongens mynt, også betalingskort, mobilbetaling og Vipps. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de
Acapo - Patent og varemerke

Beskytter du bedriftens viktigste verdier?

Av
Mange bedrifter har ikke forstått viktigheten av det å beskytte sine immaterielle verdier. Selv om det ofte er disse verdiene som skiller bedriften fra konkurrentene og som kan gi det nødvendige konkurransefortrinnet for å lykkes i markedet. De fleste bedrifter forsikrer firmabil, bygninger og andre fysiske gjenstander. De samme virksomhetene lar imidlertid ofte være å