COVID-19 – det angår oss alle

acapo

COVID-19 – det angår oss alle Vi er midt i en krise som handler om liv og helse, men som også gir mange praktiske og økonomiske bekymringer og utfordringer. Alt er usikkert og ingen vet hvordan verden vil se ut når stormen har lagt seg. Vi forsøker alle å komme oss gjennom denne underlige og […]

Er din idé unik og trenger beskyttelse?

For bedrifter og oppfinnere er det forbundet med store kostnader å utvikle nye produkter og fremgangsmåter. Ved å få oppfinnelsen patentert, hindres konkurrenter i å utnytte resultatet av forsknings- og utviklingsarbeidet, uten at dette kan kontrolleres av den som rettmessig eier oppfinnelsen. Uten patentbeskyttelse kan konkurrentene ofte kopiere oppfinnelsen og selge den vesentlig billigere enn […]

Beskytter du bedriftens viktigste verdier?

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Mange bedrifter har ikke forstått viktigheten av det å beskytte sine immaterielle verdier. Selv om det ofte er disse verdiene som skiller bedriften fra konkurrentene og som kan gi det nødvendige konkurransefortrinnet for å lykkes i markedet. De fleste bedrifter forsikrer firmabil, bygninger og andre fysiske gjenstander. De samme virksomhetene lar imidlertid ofte være […]