Av Einar Wergeland-Jenssen, organisasjonspsykolog og administrerende direktør i AS3 Transition Norge AS.  Vanskelige samtaler er en viktig, men ofte forsømt oppgave i ledelse. Typiske «vanskelige» temaer kan være svake prestasjoner, relasjonsproblemer/konflikter, krevende væremåter, mistanke om…