Ja, svarer du – sikkert i god tro. Navnet vårt brukes aktivt og er registrert hos Foretaksregisteret i  Brønnøysund.  Men dessverre: dette er ikke nødvendigvis nok til å sikre deg eneretten til ditt foretaksnavn. Løsningen er å registrere navnet som et varemerke i tillegg. Dette gjøres enkelt og…