Forfatter Mats Knotten

Mats Knotten
PARTNERINNHOLD

4 enkle rutiner som garanterer timelister uten hull

Av
Vi har analysert brukeradferden i 24onoff, for å finne ut hva som skiller de med flest daglige timeregistreringer fra de med minst. Nå deler vi våre funn med deg, så du slipper å bruke kontortiden din på å etterlyse gamle timelister. Viktigheten av daglig registrering burde ikke undervurderes. Foruten å ha alt på det rene