Forfatter Redaksjonen

Redaksjonen
PERSONAL & LEDELSE SMB Norge

Når har ansatte rett til fri fra jobb?

Av
Har din arbeidstaker krav på å fri i forbindelse med en begravelse? Eller fri til andre velferdsformål? Hvor lang tid har arbeidstaker eventuelt rett på fri - og eventuelt med lønn? Hva gjelder nær familie? Er det søsken, mann, barn og foreldre? Hva med besteforeldre? Har de i det hele tatt krav på lønn? Dette
PERSONAL & LEDELSE SMB Norge

Kan du permittere deg selv i ditt eget AS?

Av
Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv. Fra tid til annen får forbundets medlemshjelp henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som har fått avslag på dagpenger hos NAV etter å ha permittert seg selv. Forklaringen på dette er ofte at man har permittert seg selv hundre prosent
1 2 3 4 17