Finansiering for eksisterende og nye prosjekter

Stein Roar Gjøen

Del 1 – Likviditet og finansiering 2. Finansiering for eksisterende og nye prosjekter Hva med finansiering av prosjekter du måtte utsette eller nye ideer og oppfinnelser du har liggende i skuffen? Hvordan finansiere dette nå? I tillegg til regjerningens kontaktstøttepakke for å dekke løpende utgifter, de omtalte nasjonale støtteordningene2 og fra tiltak Skatteetaten3 finnes det […]

Krise eller mulighet?

Acapo

Immaterielle rettigheter kan brukes som verktøy for å kunne komme styrket ut av denne krisen. I Acapo har vi har sett på 4 forhold relatert til IP og IPR som mange SMB-bedrifter står i og bør tenke på i dag: Likviditet Finansiering Posisjonering Konkurs Det engelske ordtaket «Necessity is the mother of invention» gjenspeiler den […]