Avskjed – mal til bruk for avskjed

Mal til bruk for avskjed.

 

Avskjed er den strengeste reaksjon arbeidsgiver kan ty til, og er reservert for de aller groveste tilfellene av arbeidstakers mislighold av arbeidsforholdet. Dette kan for eksempel være: økonomiske misligheter, vold & trusler om vold på arbeidsplassen, rus på arbeidsplassen med videre (listen er ikke uttømmende).

Avskjed skiller seg fra oppsigelse ved at arbeidgiver pålegger arbeidstaker å gå fra arbeidet på dagen, og at lønnen stansen på dagen.

Ved oppsigelse har arbeidstaker rett og plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden og motta lønn. Det anbefales å alltid ta kontakt med advokat før bedriften vurderer avskjed eller oppsigelse.

 

Last ned fil: Avskjed

Kanskje du også liker