Avtale om ikke å ha verneombud ved mindre enn 10 ansatte

Eksempel på avtale om ikke å ha verneombud. Det gjøres oppmerksom på at slike avtaler må inngås skriftlig.

 

Avtalen skal regulere en annen måte å utføre HMS arbeidet på enn å ha verneombud (det er altså ikke anledning til å avtale at man ikke skal utføre det lovpålagte HMS arbeidet).
Dersom ikke annet er fastsatt i avtalen varer avtalen i 2 år.

 

Last ned fil: Avtale_verneombud

Kanskje du også liker