Som medlem i Gründerklubben får du nå tilgang på mange av våre medlemsfordeler.

 
–  Gründerne må få de rammevilkårene som skal til for å kunne bli økonomisk bærekraftige og verdifulle bidragsytere i samfunnet. Derfor lager Bedriftsforbundet nå en revolusjonerende medlemspakke for Gründerklubbens medlemmer, sier Olaf Thommesen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet.
– Gründerrollen er i endring. Bedriftsforbundet har jobbet med gründerne i 25 år og fulgt utviklingen. I en enorm teknologisk utvikling trenger gründerne andre rammevilkår enn for bare få år siden. Det må helt overordnet bli enklere å starte ny virksomhet, sier Olaf Thommesen.
 

Gründerklubben er for gründere – av gründere.

Den er også åpen for andre som jobber for at Norge skal bli verdens mest innovative land. – Samarbeidet med Bedriftsforbundet ser vi på som en viktig milepæl. Viktigere enn noen gang er det å få satt fokus på en næringspolitikk som gir like gode, eller bedre, konkurransevilkår enn landene vi konkurrerer med. Det er et stort engasjement i gruppen.
Allerede denne høsten kan vi få gjennomslag for skatteincentiver for investorer som tar risiko i oppstartsselskaper, en reell opsjonsordning, gründerlån og andre saker som vi har kjempet for lenge. Sammen med Bedriftsforbundet kan vi få et enda større fokus på gründerpolitikk. Våre medlemmer vil dessuten få tilgang til et fordelsprogram som de kan dra stor nytte av til en svært gunstig pris, sier Berg Moe i Gründerklubben.
 

Del:
Untitled Document