Dokumentmaler

6 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Visste du at små og mellomstore bedrifter (SMB) i dag utgjør 99 prosent av norsk næringsliv? SMB-bedriftene er med andre ord en uhyre viktig del av den økonomiske verdiskapingen i næringslivet. SMB Norge er den eneste interesseorganisasjonen som kun jobber for små og mellomstore bedrifter, og i mer enn 25 år har vi kjempet for for

Untitled Document