Drøftelsesmøte – mal for innkalling (arbeidsmiljøloven § 15-1)

Mal for innkalling til drøftelsesmøte.

 

Før det gis oppsigelse skal arbeidsgiver så langt det er mulig avholde drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Det anbefales å gi ut en skriftlig innkalling og lage skriftlig referat fra drøftelsesmøte. Ved oppsigelse og avskjed gjelder strenge regler, og det er viktig at arbeidsgiver går frem på riktig måte.

Ved eventuell rettslig tvist om en oppsigelse eller avskjed vil det kunne bli lagt vekt på om arbeidsgiver har avholdt reelle drøftinger (referat fra drøftingsmøte) eller ikke før beslutningen om å avslutte arbeidsforholdet ble tatt eller ikke.

 

Last ned fil: Drøftelsesmøte – innkalling

Kanskje du også liker