Drøftelsesmøte – mal for referat / protokoll fra møtet (arbeidsmiljøloven § 15-1)

Mal for skriftlig referat / protokoll innkalling fra drøftelsesmøte.

 

Før det gis oppsigelse skal arbeidsgiver så langt det er mulig avholde drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Det anbefales å gi ut en skriftlig innkalling og lage skriftlig referat fra drøftelsesmøte. Dette av bevishensyn.

Ved oppsigelse og avskjed gjelder strenge regler, og det er viktig at arbeidsgiver går frem på riktig måte. Ved eventuell rettslig tvist om en oppsigelse eller avskjed vil det kunne bli lagt vekt på om arbeidsgiver har avholdt reelle drøftinger (referat fra drøftingsmøte) eller ikke før beslutningen om å avslutte arbeidsforholdet ble tatt eller ikke.

 

Last ned fil: Drøftelsesmøte – protokoll

Kanskje du også liker