Enkel innføring i internkontroll

Enkel innføring i internkontroll.

 

Innføringen er ikke uttømmende, og erstatter ikke å gå på kurs i Helse,Miljø- og Sikkerhetsarbeid for virksomhetens øverste leder og verneombud.

Bedriftleder må sette seg inn i internkontollforskriften og arbeidsmiljølovens regler om internkontroll og HMS.

 

Last ned fil: Internkontroll enkel innføring

Kanskje du også liker