Fønix Kompetanse er rådgivnings- og kompetansehuset i Drammen med over 23 års erfaring.

Våre kunder er i hovedsak SMB-segmentet, som pr. 2019 utgjør 99 prosent av bedriftsmarkedet i Norge iflg NHO.

For oss er ledelse å skape resultater sammen. Skal man lykkes med dette kreves det at leder mestrer å ha tre tanker i hodet på en gang (se figur under). Modellen under viser de tre kontoene (områdene) en virksomhet bestå av; menneskene, rammeverk og struktur samt oppgavene bedriften leverer (tjenester / produkter).

Fønix Kompetanses 3-konto modell

Konto1: Fokus på menneskene Konto2: Fokus på bedriftens rammeverk Konto3: Fokus på oppgavene
Personlighet og personlige egenskaper i samspill med andre.

– Den enkeltes bidrag inn i virksomheten
– Kompetanse
– Selvinnsikt, egen utvikling og motivasjon, personlig effektivitet og resultatforbedring
– Hvordan jeg kommuniserer og hvordan jeg tar ansvar
– Teamutvikling
– Tydeliggjøring av mål

Jobborganiseringens hensiktsmessighet

– Kultur, tradisjon, filosofi og strategi
– Verdier & etisk posisjon
– Visjon og forretningsidé
– Målstyring & Metodeverk
– IT og infrastruktur
– Lover & avtaleverk
– Regler og rutiner
– Ledelse

De områder den enkelte arbeider med.

Eksempelvis:
– IT
– Salg
– Administrative tjenester
– Offentlig tjenesteyting
– Regnskap
– Revisjon
– Rådgivning
– Produksjon

 

Selv om vektleggingen av de enkelte områdene vil variere, må alle områdene i modellen ivaretas over tid for å nå bedriftens mål.

I bedrifter hvor leder er/må være tett på aktivitetene (produksjonen) kan man fort spises av oppgavene og produksjonen. Når leder klarer å sette av tid til rammeverket og menneskene i tillegg, nyttiggjør man seg bedriftens ressurser på en mer hensiktsmessig måte og kan i større grad forankre eierskap til strategi, resultat og måloppnåelse hos alle medarbeidere.

I et program med Fønix Kompetanse tar vi utgangspunkt i bedriften din der den er, og tilpasser innholdet og prosessen slik at det blir matnyttig og gjenkjennbart i din hverdag.

Våre kunder sier at vi har en praktisk tilnærming til ledelse, og alle våre rådgivere vært ledere på ulike nivåer og/eller startet egen bedrift.

Trening er en sentral del av våre programmer, både i møte med oss og ute i egen arbeidshverdag – slik optimaliseres resultatet for den enkelte leder og bedriften.

fønixLedelse er i stor grad en relasjonell øvelse.

I figuren til venstre ser man hvilke lederegenskaper norske ledere rangerer høyest i 2019.

 

 

Skal man lykkes med topp tre ifølge undersøkelsen, krever det:

  • Selvinnsikt hos leder – hvordan virker jeg på andre?
  • Å kjenne sine medarbeidere
  • Kompetanse innen kommunikasjon
  • Relasjonelle ferdigheter
  • Kompetanse til å kunne hente frem det rette ledervektøyet i ulike situasjoner

Dette krever trening.

Når du ser at nytten av utvikling av egne lederferdigheter som et virkemiddel for å øke bedriftens måloppnåelse ta gjerne kontakt med oss.

Epost: smbnorge@fonixkomp.no
Hjemmeside: www.fonixkomp.no
Tlf.: 418 56 904 Bente og 450 54 648 Cecilie

Del:
Untitled Document