Karl-Anders Grønland
Styreleder

– Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

KARL-ANDERS GRØNLAND
Styreleder i SMB Norge

SMB NORGEs hovedstyre 2021-2023

Karl-Anders Grønland
Styreleder

Karl-Anders Grønland

Styreleder

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
 [email protected]
 95 77 77 90

 

Rolf Olav Johannessen
Nestleder

Rolf Olav Johannessen

Styremedlem

Din Anbudshjelp AS

 90 07 75 80

Vegard Høidalen
Styremedlem

Vegard Høidalen

Styremedlem

Beachrus AS
 90 77 69 94

Ina Beate Giske

Styremedlem

Ina Beate Giske

Styremedlem

Happy Ocean Studios
  41 24 33 38

Yousuf Gilani
Styremedlem

Yousuf Gilani

Styremedlem

Chilli Foods AS

 90 68 38 59

Monjia A. Mzali
Styremedlem

Monjia A. Mzali

Styremedlem

Kraftdialog

 40 87 78 53

Jørn Wad
Styremedlem

Jørn Wad

Styremedlem

Streit Sagt AS

 [email protected]
 91 36 76 67

REGIONSLEDERE

REGION NORD

Finnmark, Troms og Nordland

Styreoversikt.pdf

Kjell Sverre Jacobsen, Leder

[email protected]

 75 64 68 88

REGION MIDT

Trøndelag og Møre og Romsdal

Styreoversikt.pdf

Børge Sandnes, Leder

[email protected]

99 35 98 59

REGION VEST

Sogn og fjordane, Hordaland og Rogaland

Styreoversikt.pdf

Ole Gabriel Holmesland, Leder

[email protected]

90 96 35 60

REGION SØR

Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold

Styreoversikt.pdf

Svein Mork Dahl, Leder

[email protected]

414 10 171

REGION ØST

Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold

936 72 111

REGION OSLO / AKERSHUS

Oslo og Akershus

Styreoversikt.pdf

Vegard Høidalen, Leder

[email protected]

 91 34 71 01

 

Slik er vi organisert

Våre vedtekter

Du kan laste ned de regionale og sentrale vedtektene i lenkene under. De er gjeldende frem til kongressen i  2021.

SENTRALE VEDTEKTER FOR SMB Norge 2019
REGIONALE VEDTEKTER FOR SMB Norge 2019 vedtatt i Drammen 2019

Styrer og råd

Her er en oversikt over hvordan vi er organisert.

Forbundsstyret ble valgt på kongressen i juni 2019 og sitter frem til kongressen i 2021.

VALGKOMITEENS oppgave er å finne engasjerte medlemmer til forbundsstyret og de 6 regionene. Er du interessert i et verv som tillitsvalgt i SMB Norge, eller kjenner noen som egner seg, er du velkommen til å ta kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Våre REGIONFORENINGER er spredt over hele landet og består av seks enheter: Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sør, Region Øst og Region Oslo og Akershus.

Hovedoppgaven til regionstyrene er å være SMB Norge representant for lokale utspill, være pådriver overfor lokale myndigheter og arrangere møter for meningsutveksling og faglig påfyll.

ADMINISTRASJONENS ansatte bistår deg som er medlem, deg som ønsker å bli medlem, journalister og offentlige etater i spørsmål relatert til mange ulike sider ved driften av små- og mellomstore bedrifter i Norge.