Ove Bjørn Olsen
Styreleder

– Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

OVE BJØRN OLSEN
Styreleder i SMB Norge

SMB NORGEs hovedstyre 2019-2021

Ove Bjørn Olsen
Styreleder

Ove Bjørn Olsen

Styreleder

Sandviken Center AS
 ove.bjorn.olsen@sandvikencenter.no
 90 56 12 16

 

Håvar Tanstad
Nestleder

Håvar Tanstad

Nestleder

Møbeltre AS

 92 60 16 36

Helen Vonn Solli
Styremedlem

Helen Vonn Solli

Styremedlem

Vonn Solli Consult

 48 88 58 87

Geir Helge Johnsen

Styremedlem

Geir Helge Johnsen

Styremedlem

Rådgivende Biologer AS
 97 10 59 10

Henrik-Tore Dahl
Styremedlem

Henrik-Tore Dahl

Styremedlem

Garek Trading AS

 41 62 64 94

Rolf Olav Johannessen
Styremedlem

Rolf Olav Johannessen

Styremedlem

Din Anbudshjelp AS

 90 07 75 80

Synnøve Ask
Styremedlem

Synnøve Ask

Styremedlem

Glad Helse, Ålesund

 synnove@gladhelse.com
 92 25 85 67

REGIONSLEDERE

REGION NORD

Finnmark, Troms og Nordland

Styreoversikt.pdf

Kjell Sverre Jacobsen, Leder

post@polarvakt.no

 75 64 68 88

REGION MIDT

Trøndelag og Møre og Romsdal

99 35 98 59

REGION VEST

Sogn og fjordane, Hordaland og Rogaland

Styreoversikt.pdf

Ole Gabriel Holmesland, Leder

oholmesl@online.no

90 96 35 60

REGION SØR

Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold

Styreoversikt.pdf

Svein Mork Dahl, Leder

smd@inventure.no

414 10 171

REGION ØST

Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold

Styreoversikt.pdf

Yousuf Gilani, Leder

Yo-gilan@online.no

936 72 111

REGION OSLO / AKERSHUS

Oslo og Akershus

Styreoversikt.pdf

Vegard Høidalen, Leder

hoidalenvegard@yahoo.com

 91 34 71 01

 

Slik er vi organisert

Våre vedtekter

Du kan laste ned de regionale og sentrale vedtektene i lenkene under. De er gjeldende frem til kongressen i  2021.

SENTRALE VEDTEKTER FOR SMB Norge 2019
REGIONALE VEDTEKTER FOR SMB Norge 2019 vedtatt i Drammen 2019

Styrer og råd

Her er en oversikt over hvordan vi er organisert.

Forbundsstyret ble valgt på kongressen i juni 2019 og sitter frem til kongressen i 2021.

VALGKOMITEENS oppgave er å finne engasjerte medlemmer til forbundsstyret og de 6 regionene. Er du interessert i et verv som tillitsvalgt i SMB Norge, eller kjenner noen som egner seg, er du velkommen til å ta kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Våre REGIONFORENINGER er spredt over hele landet og består av seks enheter: Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sør, Region Øst og Region Oslo og Akershus.

Hovedoppgaven til regionstyrene er å være SMB Norge representant for lokale utspill, være pådriver overfor lokale myndigheter og arrangere møter for meningsutveksling og faglig påfyll.

ADMINISTRASJONENS ansatte bistår deg som er medlem, deg som ønsker å bli medlem, journalister og offentlige etater i spørsmål relatert til mange ulike sider ved driften av små- og mellomstore bedrifter i Norge.