STYRE OG REGIONSLEDERE

Ove Bjørn Olsen

Styremedlem

Hans Munkevik

Styremedlem

Henrik-Tore Dahl

Styremedlem

Håvar Tanstad

Styremedlem

Geir Samdal

Varamedlem

REGION NORD

Finnmark, Troms og Nordland

Ulf Nilsen, Leder

REGION MIDT

Trøndelag og Møre og Romsdal

Vebjørn Strømsnes, Leder

REGION SØR

Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold

Atle Torstensen, Leder

– Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

OLAF THOMMESSEN adm. dir. i Bedriftsforbundet

Facebook

BLI MEDLEM