STYRE OG REGIONSLEDERE

Ove Bjørn Olsen

Styremedlem

Hans Munkevik

Styremedlem

Henrik-Tore Dahl

Styremedlem & Regionsleder

Henrik-Tore Dahl

Styremedlem & Regionsleder
Garek Trading AS. Regionsleder: Oslo og Akershus.

Håvar Tanstad

Styremedlem

Geir Samdal

Varamedlem

Henrik-Tore Dahl

Styremedlem & Regionsleder

Garek Trading AS. Regionsleder: Oslo og Akershus.

Ulf Nilsen

REGION NORD

Leder, Bedriftservice Nord AS.

Ole Gabriel Holmesland

REGION VEST

Leder, Carpe Diem Frisør AS.

Atle Torstensen

REGION SØR

Leder, Athor Consulting.

– Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

OLAF THOMMESSEN adm. dir. i Bedriftsforbundet

Facebook

BLI MEDLEM