Hvordan kan du som smb-leder møte situasjonen som er nå?

30 minutter gratis rådgivning for deg som er ledere i SMB Norges medlemsbedrifter.

Når krisen smeller til og dagen er uoversiktlig er det avgjørende at du tar kontrollen. Ta aktivt kontroll over det du kan kontrollere her og nå.

Du kan spise hele elefanten, bit for bit.

Aller først må du sette deg på stolen og puste godt inn og ut. Kjenn at du sitter godt på stolen, med ryggen mot ryggstøtten og føttene godt i bakken.

Trekk pusten godt gjennom nesen (tell 1-2-3), hold pusten i magen (tell 1-2-3), slipp all pusten ut gjennom åpen munn (tell 1-2-3) Dette gjentar du fem ganger.

Når du er ferdig, kan du svare på spørsmålene / utfordringene i matrisen under. Skriv inn svarene dine og vær ærlig og konkret. Bruk gjerne litt tid. Når du har svart på alle spørsmålene, start fra venstre og jobb deg mot høyre, vil du være i stand til og klar for å ta neste steg.

Trinn en – Oversikt

Deg selv
(vær så ærlig og konkret du bare klarer)
Få opp hele bildet
(ta med alt – også det du kanskje tenker er lite viktig)
Hvilke lover og regler må jeg forholde meg til
(ta med alt du tenker er relevant)
Hvordan reagerer du på dagens situasjon Hvilke konkrete ressurser, leveranser, aktiviteter og prosjekter har du Hvordan håndterer jeg aktuelle lover og regler akkurat nå
Hvordan skulle du ønske du hadde reagert Hvilke avklaringer trenger du nå for å komme videre med mulighetene nevnt over Hvilke frister må jeg vite om (overholde, søke om å utsette)
Hva hindrer deg i å reagere annerledes Hva annet trenger du for å styrke dine muligheter. Hvem kan jeg kontakte for å få vite mer
Hva er dine 3 beste ressurser du kan bruke nå Hva mer trenger du oversikt over for å skape større forutsigbarhet/trygghet Hva må mine ansatte få informasjon om knyttet til regelverket
Hva vil være den beste strukturen på dagen for deg

 

Send mail

 

Mal: Oversikt

Trinn to – aktiviteter / tankekart / liste

Skriv ned ALT du kommer på av hva som må gjøres. Noen velger å bruke et tankekart, noen foretrekker en lang fortløpende liste og andre velger å skrive alt ned litt hulter-til-bulter. Velg din måte! Det viktigste er at du får med alt også det som kan virke mindre relevant eller lite vesentlig. (du skal sortere senere).

Trinn tre – prioritering

Skriv ned aktivitetene inn i prioriteringsfirkanten nedenfor for å synliggjøre hva som er det viktigste av det viktige og hva som kan vente litt.

Hva er viktig for selskapet og hva er viktig for kundene?  Hvilke aktiviteter kan nedprioriteres / utsettes slik at du kan finne tid til det viktige?

Mal: Prioritering

I matrisen under skriver du inn det du kom frem til i prioriteringsfirkanten over.

De røde er første prioritet og de du må gjøre noe med umiddelbart.

De gule kan vente litt og de grønne kan du sette på parkering en stund (de skal ikke glemmes, men vente til hverdagene er enklere).

Tallene under prioriteringer er eksempler og du kan utvide med så mange du selv trenger.

Mal: Prioriteringsmatrise

Send mail

Del:
Untitled Document