NAV trenger tilgang til flere bedrifter som kan tilby praksis til flyktninger som deltar i introduksjonsprogram. Nå inngår Bedriftsforbundet et samarbeid med NAV, og håper du kanskje også kan bidra. Det kan fort bli vinn-vinn!

Publisert 7.3.2018
 
Med sine 4.100 medlemsbedrifter håper Bedriftsforbundet at de både kan ta samfunnsansvar, gi arbeidstrening for flyktningene, samt tilby dyktige fremtidige medarbeidere til de små og mellomstore bedriftene i Oslo og omegn.
– Det finnes svært god kompetanse blant flere av flyktningene som kommer til Norge, og i tillegg har det de siste årene kommet gode ordninger for mentor- og inkluderingstilskudd som kan gjøre det også lønnsomt økonomisk å bidra til et bedre samfunn, så vi håper dette virkelig blir en vinn-vinn-situasjon, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Mange flyktninger har god arbeidserfaring

NAV og Oslo Voksenopplæring Skullerud samarbeider rundt gjennomføringen av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Deltakerne i programmet er bosatte flyktninger, og de har en programrådgiver i NAV som er ansvarlig for å finne praksisplasser. Deltakerne har lønn i programmet, og to dager i uken er målet at deltakerne skal være i en bedrift.
– Vi opplever at mange av flyktningene har god praktisk erfaring fra sitt hjemland. Flere har jobbet i håndverkeryrker, og er veldig motiverte for å jobbe. De kan virkelig bidra hvis de får muligheten. Vi er veldig glade for at Bedriftsforbundet ønsker å være en formidlingskanal for oss fremover, sier koordinator for introduksjonsordningen, Castens Obeng.
 

Økonomisk kompensasjon

Det å ta imot folk på arbeidstrening krever opplæring og oppfølging, og selv om flykningene kan en del norsk når de skal ut i praksis, krever det også innsats fra bedriftene de utplasseres i. NAV kan tilby mentortilskudd som er et tilskudd for å frikjøpe en kollega for å gi personen som er i arbeidstrening ekstra bistand i oppstartfasen. I tillegg kan de gis inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.
– Vi møter stadig fornøyde arbeidsgivere som har folk i praksis, og det er viktig at bedriftene ikke føler de taper på å gjøre arbeid tilgjengelig for våre nye landsmenn og bidra til et godt samfunn. Derfor kan man få lønnskompensasjon og liknende. Det gjør det også mer attraktivt å oppdage at disse menneskene kan være flotte ressurser inn i bedriften, forteller Obeng.
 

Bedriftsforbundet som formidlingskanal

Bedriftsforbundet har jevn dialog med alle sine medlemsbedrifter, og ønsker å bruke sine kommunikasjonskanaler til å formidle behovet for praksisplasser og relevante kanaler. I tillegg tror man fokuset på programmet kan være gode døråpnere når NAV og Voksenopplæring Skullerud tar kontakt med det lokale næringslivet.
– Vi tror som sagt dette kan bli en god vinn-vinn-situasjon. Hjelpe flyktningene ut i arbeid, gi gode kandidater til de små og mellomstore bedrifter, og uansett gi arbeidstrening og muligheten til å være en del av norsk arbeidsliv i løpet av en kortere eller lengre periode. Vi håper flere av medlemsbedriftene våre vil se på dette som positivt og melde sin interesse, avslutter Thommessen.
 
Kontakter
Solfrid Flateby
Pressetalskvinne
90035897
[email protected]
 

Del:
Untitled Document