Leser: AKTUELT

Ledelsesnyheter og nyttestoff til inspirasjon og innsikt

ORGANISASJONSNYTT

Vi støtter gründerprosjekt

Av
Hvilke utfordringer møter dagens gründere og hvordan kan vi styrke deres rammevilkår og posisjon i samfunnet?   Publisert 12. August 2016   Bedriftsforbundet har i samarbeid med «The Innovation Effect» engasjert tre studenter som skal jobbe med dette i månedene som kommer. Resultatet presenteres på Oslo Innovation Week 17-21. oktober. Torsdag 11.august var det kick-off hos Bedriftsforbundet og
NYHET

Jakten på flere gründere

Av
Styrker vi de sosiale rettighetene til næringsdrivende og lager en mer positiv bedriftskultur får vi flere nyetablerer.   Publisert 11. Juli 2016   Andreas Strandskog - Konstituert kommunikasjonssjef Simen Markussen fra Frischsenteret skriver godt i DN 1.juli om gründersmitte og kjønnsforskjeller. Til tross for at vi er ett av verdens mest likestilte land er kun
JUS

Pass deg for svindelforsøk

Av
Enten du mottar en telefonsamtale, e-post, brev eller noen som ber om et møte bør bedriftsledere være på vakt, sier senioradvokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet.Det florerer av fakturasvindlere, kataloghaier og andre produkter og tjenester som er for gode til å være sanne.   Erfaringsmessig er både kataloghaier og andre svindlere ekstra hissige i ferier og
NÆRINGSPOLITIKK

Programarbeid og statsbudsjett

Av
Bedriftsforbundet kommer med innspill til partiprogrammene.   Publisert 30. Juni 2016   Vi går en spennende politisk høst i møte. Fra august vil de ulike partiene trappe opp aktiviteten og forberede seg til Stortingsvalget i 2017. Bedriftsforbundet følger tett på og jobber hardt for å påvirke de ulike partienes programprosesser. I 2017 skal partiene vedta
HR

Permitteringsperioden økes til 52 uker fra 1. juli

Av
Fra og med 1. juli i år kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere inntil 52 uker. Men det er ikke gratis.   Publisert 29. Juni 2016   Utvidelsen er til hjelp fordi det gir virksomheter som trenger det ekstra tid til å få på plass nye oppdrag eller andre tiltak som gjør at den økonomiske situasjonen i
HR

Kort om ferie og sykdom på 2 minutter

Av
Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret.   Publisert 20. Juni 2016   Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er
NYHET

Revidert Nasjonalbudsjett 2016

Av
Onsdag 11. mai la Finansminister Siv Jensen frem Revidert Nasjonalbudsjett for 2016. Regjeringen åpnet lommeboken til oljefondet og slang 10,4 milliarder ekstra på bordet. Av disse gikk 900 millioner til målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet som sliter mest med høy arbeidsledighet.   Publisert 12. Mai. 2016   Det koster å omstille økonomien, men tiltakene
NÆRINGSPOLITIKK

Oppsummering av skatteforliket

Av
Det var knyttet store forventninger til skatteforliket som ble presentert på Stortinget onsdag 4. mai, spesielt med den økonomiske situasjonen i deler av Norge som bakteppe. Alle partiene på Stortinget var enig i forliket med unntak av SV.   Publisert 12. Mai 2016   Bedriftsforbundet er fornøyd med store deler av skatteforliket, men vi mener
HR

Arbeidstaker sykmelder seg på inneklemt dag – må du betale?

Av
Arbeidstaker ba om fri på inneklemt dag, men fikk avslag, og leverte senere sykmelding for denne dagen. Som arbeidsgiver har du flere valg. Det er ikke gitt at du alltid skal betale.   Publisert 10. Mai 2016   Hver vår kommer det normalt en del arbeidsdager som er såkalte inneklemte dager, ved at de faller
NYHET

Havnemonopolet er gått ut på dato

Av
Bedriftsforbundet er partshjelp for vår medlemsbedrift Holship, som er i en langvarig strid med LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Årsaken er at Holship ikke vil skrive under NTF sin rammeavtale med havnene, som gir NTF-registrerte havnearbeidere en fortrinnsrett på lossing og lasting av alle skipene som kommer.   Publisert 22 April. 2016   Dette er et
1 11 12 13 14 15 16

Facebook

BLI MEDLEM