Leser: AKTUELT

Ledelsesnyheter og nyttestoff til inspirasjon og innsikt

NYHET

Ønsker lovendring mot kataloghaier

Av
Publisert 16. Februar 2016 Finansavisen hadde i går en helsides sak om kataloghaier fra Estland. Før gikk denne aktivitetet gjerne i perioder. Nå er kataloghaiene i aksjon hele året, påpeker senioradvokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet. Myndighetene kan løse mye av problemet; hvis de vil. Så langt har ikke stortingsflertallet villet ta inn en særbestemmelse i avtaleloven og gi bedrifter angrerett
NYHET

Ønsker en småbedriftsmelding

Av
Fredag 6.november fikk Bedriftsforbundet besøk av Jørund Rytman (FrP) som sitter i Stortingets Næringskomite. Rytman er valgt inn fra Buskerud og har lang fartstid på.   Publisert 16. Februar 2016   På møtet kom Bedriftsforbundet med flere innspill fra vårt næringspolitiske program. Vi presenterte blant annet forslaget vårt om at Næringsdepartementet lager en egen småbedriftsmelding
NÆRINGSPOLITIKK

Sats på fremtiden, styrk lærlingtilskuddet

Av
Regjeringen skal ha skryt for at de øker lærlingtilskuddet til bedriftene for fjerde gang siden 2013. Vi tror likevel ikke en økning på ca 200 kroner per måned vil ha nevneverdig innvirkning på bedriftenes mulighet til å ta inn flere lærlinger.   Publisert 16. Februar 2016   Næringslivet er inne i en tøff perioder, noe
NÆRINGSPOLITIKK

– Festen er slutt, sier Produktivitetskommisjonen

Av
Torsdag 11.februar la økonomiprofessor Jørn Rattsø frem produktivitetskommisjonens andre rapport.   Publisert 16. Februar 2016   Bedriftsforbundet mener at Jørn Rattsø og kommisjonene tar opp viktige temaer som de politiske partiene må ta innover seg. Norge står ovenfor et vendepunkt i økonomien der vi ikke lenger kan regne med store oljeinntekter for å finansiere velferdsstaten.
HR

Nytt om konkurranseklausuler

Av
Fra nyttår må du betale lønn for å kunne kreve at ansatte ikke går til konkurrenter eller starter eget. I tillegg må du avgi redegjørelse for om du vil benytte konkurranseklausulen eller ikke. Nye regler i arbeidsmiljøloven får betydning for deg som arbeidsgiver.   Publisert 16. Februar 2016   Mange arbeidsgivere vil ha behov for
NYHET

Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

Av
Skatteetaten overtar forvaltningsansvaret for innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige fra 1. januar 2016. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført først fra 1. januar 2017.   Publisert 16. Februar 2016   Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet til Skatteetaten.
NYHET

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Av
Bedriftsforbundet var den 23.oktober 2015 på åpen høring til arbeids- og sosialkomiteen for å komme med våre innspill til statsbudsjettet.   Publisert 16. Februar 2016   Siden Norge opplever en mer krevende økonomisk periode valgte Bedriftsforbundet å fokusere mest på regelverket rundt permitteringer.   Dette synes vi var positivt med arbeids – og sosialbudsjettet: Tiltakspakken
NYHET

Det viktigste fra statsbudsjettet 2016

Av
Onsdag 7.oktober la finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2016. Bedriftsforbundet mener at statsbudsjettet er ekspansivt og legger til rette for vekst og investering i næringslivet.   Publisert 16. Februar 2016   Regjeringen gjør mye riktig for å legge til rette for omstilling og verdiskaping. Spørsmålet er om det er nok og om skattelettelsene er
NYHET

Bedriftsforbundet på Høring i Stortinget

Av
Bedriftsforbundet var i dag på høring på Stortinget om statsbudsjettet. Vi understreket behovet for å skjerme viktige satsinger og redusert skatt for bedriftene.   Publisert 16. Februar 2016   Statsbudsjettet for 2016 er ekspansivt og legger til rette for vekst og investeringer i næringslivet. Det er helt nødvendig for å gi næringslivet hjelp i en
NYHET

Bedriftsforbundet lyttes til på flere viktige arenaer

Av
Bedriftsforbundets advokater er sluppet inn på flere viktige arenaer hvor vi kan påvirke regjeringens reformer og forenklingsarbeid i departement og etater.   Publisert 16. Februar 2016   Advokatene Morten Bjerkhaug og Eirik Kollerøy jobber i tillegg til juridisk medlemshjelp, løpende sammen med næringspolitisk rådgiver Andreas Strandskog. Både med høringer (skriftlige og på Stortinget) og på næringsjuss,
1 12 13 14 15

Facebook

BLI MEDLEM