Kategorier

DOKUMENTMALER

Egenerklæring – mal

Mal for egenerklæring. Til bruk ved arbeidstakers fravær på grunn av egen sykdom eller sykt barn/syk…

Mal bestridelse av krav

Eksempel på brev for å bestride krav man mener det ikke foreligger grunnlag for. Det gjøres oppmerksom…

Selvskyldnerkausjon

Eksempel på selvskyldnerkausjon. Det gjøres oppmerksom på at for eksempel banker og andre…

Sluttavtale

Eksempel på hvordan en sluttavtale kan utformes. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan frivillig endre…

Taushetserklæring

Eksempel på erklæring om taushet. For eksempel til bruk mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.…