Kategorier

DOKUMENTMAL

Egenerklæring – mal

Mal for egenerklæring. Til bruk ved arbeidstakers fravær på grunn av egen sykdom eller sykt barn/syk barnepasser. Last ned fil: 

Mal bestridelse av krav

Eksempel på brev for å bestride krav man mener det ikke foreligger grunnlag for. Det gjøres oppmerksom på viktigheten av å bestride alle…

Selvskyldnerkausjon

Eksempel på selvskyldnerkausjon. Det gjøres oppmerksom på at for eksempel banker og andre finansinstitusjoner normalt vil ha egne skjemar…

Sluttavtale

Eksempel på hvordan en sluttavtale kan utformes. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan frivillig endre eller avslutte arbeidsforholdet dersom…

Taushetserklæring

Eksempel på erklæring om taushet. For eksempel til bruk mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Eksempelet kan også tilpasse andre…