Kategorier

SMB-BLOGG

Norge har et rikt og mangfoldig næringsliv, og en stor og viktig del er nettopp de små bedriftene. Det finnes tusenvis av gründere, som satser alt på å være er sin egen lykkes smed. Mange av disse finner du i den private helsetjenesten, og særlig innen primærhelsetjenesten. Omsetningen gir…