Kategorier

NÆRINGSPOLITIKK

Vi er de mindre bedriftenes sterke stemme i samfunnsdebatten. Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

"VI ENDRER PREMISSENE FOR NORSK NÆRINGSPOLITIKK!" Noen av våre seire så langt:
  • Fjernet arveavgiften
  • Momsrapportering en gang i året for bedrifter med under en million i omsetning.
  • Bedre avskrivningsregler
  • Svangerskaps-og foreldrepenger for selvstendige næringsdrivende
  • Fjerning
Coronaviruset har snudd opp-ned på fremtidsplaner i bedrifter over hele landet. Hva da med regjeringens SMB-strategi som ble lansert høsten 2019?  
Torsdag 25. juni kl. 10:00 - 13:00 Siden da har utbruddet av Covid-19 sendt norsk næringsliv ut i den største krisen siden krigen. Spørsmålet er…