SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

NÆRINGSPOLITIKK

Vi er de mindre bedriftenes sterke stemme i samfunnsdebatten. Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

Norsk næringsliv er tjent med åpenhet mellom de europeiske landene og våre viktigste handelspartnere. Norsk næringsliv nyter godt av tilgangen til EU og det indre markedet gjennom EØSavtalen. Les også: Offentlig kapital gir grønne lokale arbeidsplasser Det er helt klart utfordringer med…
Coronaviruset har snudd opp-ned på fremtidsplaner i bedrifter over hele landet. Hva da med regjeringens SMB-strategi som ble lansert høsten 2019?   Torsdag 25. juni kl. 10:00 - 13:00 Siden da har utbruddet av Covid-19 sendt norsk næringsliv ut i den største krisen siden krigen. Spørsmålet er…