NÆRINGSPOLITIKK

SMB Norge
NÆRINGSPOLITIKK

Verdens beste sykelønnsordning

Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre OECDland. Vi har i tillegg verdens mest generøse sykelønnsordning. Det gir store kostnader for bedriftene og velferdsstaten.

SMB Norge
NÆRINGSPOLITIKK

Sterkere sammen

Norsk næringsliv er tjent med åpenhet mellom de europeiske landene og våre viktigste handelspartnere. Norsk næringsliv nyter godt av tilgangen til EU og det indre

SMB Norge
NÆRINGSPOLITIKK

En organisasjon for hele landet!

SMB Norge er en landsdekkende organisasjon for små og mellomstore bedrifter. Vi jobber for at alle politikere, enten de sitter på Stortinget, fylkesting eller kommunestyre,
SMB Norge - Erna Solberg
PÅVIRKNINGSKRAFT

SMB Seminaret med Erna Solberg

Coronaviruset har snudd opp-ned på fremtidsplaner i bedrifter over hele landet. Hva da med regjeringens SMB-strategi som ble lansert høsten 2019?   Torsdag 25. juni kl.

NÆRINGSPOLITIKK

Vil forenkle konkursregler for småbedriftene

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår nye regler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene ved forhandlinger om å unngå konkurs, opplyser regjeringen

NÆRINGSPOLITIKK

SMB-TV: – Vi savner reelle skatte- og avgiftskutt

SMB Norge-sjef Olaf Thommessen savner reelle skatte- og avgiftskutt det reviderte budsjettet som ble lagt frem på stortinget tirsdag formiddag. Se SMB Norges oppsummering her:

NÆRINGSPOLITIKK

Juni kan bli en beksvart måned for bedriftene

SMB Norge-sjef Olaf Thommessen etterlyser viktige kutt i skatter og avgifter, samt tydeligere fokus på tiltak for å stimulere markedene fremover i det reviderte statsbudsjettet

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori