POLITISK

NÆRINGSPOLITIKK

800 flere helt ledige i november

I november ble det registrert 800 flere helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte Nav-tall fredag.  Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos NAV,

NÆRINGSPOLITIKK

Etterlyser Brexit-tydelighet for SMB’ene

Selv om den nylig fremforhandlede Brexit-avtalen viser progresjon så er det fremdeles stor usikkerhet rundt hvilke konsekvenser avtalen får for Europas små og mellomstore bedrifter.

NÆRINGSPOLITIKK

Drammen kjemper for lokale leverandører

Drammen kommune jobber aktivt for at små lokale bedrifter lettere skal kunne delta i anbudsprosesser og levere tjenester. Et eksempel til etterfølgelse, konstaterer leder i

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
NÆRINGSPOLITIKK

AP-budsjett spenner bein på norske småbedrifter

Dersom Arbeiderpartiets alternative budsjett ble vedtatt ville det fått svært negative følger for landets 200.000 små og mellomstore bedrifter. Det konstaterer Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen.

NÆRINGSPOLITIKK

Bruker 5 milliarder på gründer-forsking

Næringsministeren vil vite mer om gründere, og gir fem millioner kroner til forskning om gründerpolitikk, vekst og innovasjon. Les også: Savner tydelig satsing på hverdagsnæringslivet

POLITISK

Tar kampen mot forslag om nytt havnemonopol

Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten
POLITISK

På tide å trekke i nødbremsen

I dag vil Stortinget etter alt å dømme vedta forslaget om å begrense innleie av midlertidig arbeidskraft via bemanningsbyråer. Dette betyr i realiteten en tvangsorganisering

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori