Kategorier

POLITISK

Vi er de mindre bedriftenes sterke stemme i samfunnsdebatten. Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

Drammen kommune jobber aktivt for at små lokale bedrifter lettere skal kunne delta i anbudsprosesser og levere tjenester. Et eksempel til etterfølgelse, konstaterer leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen. Kommuner og andre offentlige instanser er svært viktige og ettertraktede kunder for
I dag vil Stortinget etter alt å dømme vedta forslaget om å begrense innleie av midlertidig arbeidskraft via bemanningsbyråer. Dette betyr i realiteten en tvangsorganisering av norske arbeidstakere og vil kunne ramme små bedrifter uforholdsmessig hardt. Publisert 4.6.2018 Når et problem i…