POLITISK

POLITISK

Vi trenger fraværsgrenser også for voksne

Det nærmer seg landsmøte og Høyres delegater skal trampeklappe over alt som går i bra i landet vårt. Det bygges stadig flere veier, aldri har
POLITISK

Sykelønnsdebatt med Arbeiderpartiet

Tirsdag 21.februar møtte Olaf Thommessen Arbeidspartiets Dag Terje Andersen i sykelønnsdebatt på Dagsnytt Atten. Vi utfordret Arbeiderpartiet på at dagens sykelønnsordning er for generøs.  

De rødgrønnes retorikk bommer på målet

I realiteten er det gårdeieren, gründeren, håndverkeren og mindre industribedrifter som må betale formueskatten.   Under parolen «alle skal med», løfter Arbeiderpartiet nok en gang
Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
POLITISK

Kampen om de selvstendig næringsdrivende

Kampen om de selvstendig næringsdrivende: Olaf blogger om delingsøkonomien.   Mandag 6. februar la det regjeringsnedsatte utvalget om delingsøkonomien frem sin rapport. Jeg var svært
POLITISK

Vi vil senke aksjekapital kravet til 1 krone

Bedriftsforbundet stiller seg bak det regjeringsoppnevnte aksjelovutvalget sin rapport hvor det foreslås å senke kravet til aksjekapital med 29 999 kroner. I Dagens Næringsliv fikk vi
POLITISK

Gode forenklingsforslag fra regjeringen

I januar 2016 satt regjeringen ned to utvalg som skulle forenkle aksjeloven og stiftelsesloven. Utvalgets arbeid er nå avsluttet og vil bli sendt på høring
POLITISK

Lite nytt fra høyre flanke

Dette er en anmeldelse av Høyres førsteutkast til Stortingsvalgprogram.   Publisert 14. Oktober 2016   Jeg ser på hva partiet presenterer for norsk næringsliv og bedrifter, ikke størrelsen på forsvarsbudsjettet eller
POLITISK

MDG som næringslivsparti?

Et sikkert høsttegn året før valgkampen er at partiene lanserer programutkast til Stortingsvalgprogrammet.   Bedriftsforbundet vil se på samtlige førsteutkast og evaluere dem ut fra

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori