ORGANISASJONSNYTT

ORGANISASJONSNYTT

Bedriftsforbundet blir SMB Norge

Bedriftsforbundets kongress har vedtatt å endre organisasjonens navn til SMB Norge. Navneendringen er en naturlig forlengelse av en omfattende omstillingsprosess og underbygger forbundets posisjon som

ORGANISASJONSNYTT

Velkommen til Kongress 2019

Forbundsstyret inviterer alle registrerte medlemmer til Bedriftsforbundets Kongress 15. og 16. juni 2019 på Scandic Ambassadeur i Drammen. Kongressen avholdes hvert annet år og er en

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
AKTUELT

Bedriftsforbundet inngår avtale med Farmaceutene

Bedriftsforbundet og Norges Farmaceutiske Forening har undertegnet en avtale som åpner for at mange norske apotek nå kan bli medlemmer i Bedriftsforbundet. Ytterligere vekst Bedriftsforbundet

SMB Norge
DRIVE BEDRIFT

Samarbeidsavtale med SMB Norge

SMB Norge har inngått partnerskap med Forvaltningshuset for å sikre medlemmer uavhengig og langsiktig finansiell rådgivning. SMB Norge er en nærings- og interesseorganisasjon for små

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
ORGANISASJONSNYTT

Joachim Dagenborg blir ny kommunikasjonssjef

Bedriftsforbundet med leder Olaf Thommessen i spissen gjennomførte større endinger i organisasjonen i fjor, og har de siste månedene fått om bord flere dyktige medarbeidere.
Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
ORGANISASJONSNYTT

Politisk ringrev begynner i Bedriftsforbundet

Jørund H. Rytman (40) har vært Stortingsrepresentant siste tolv år, og vært medlem av finanskomiteen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Nå begynner den politiske ringreven
ORGANISASJONSNYTT

PVI har inngått kollektivt medlemskap i Bedriftsforbundet

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) har inngått kollektivt medlemskap i Bedriftsforbundet. PVI er for faste verger som er oppnevnt av Fylkesmannen, og de er høringsinstans for
ORGANISASJONSNYTT

Ny nestleder for vårt Forbundsstyre

Stina Lintho Lippestad går inn som ny nestleder for Forbundsstyret i Bedriftsforbundet. Hun er daglig leder for Lintho Steinmiljø på Mysen i Østfold.   Publisert
ORGANISASJONSNYTT

Vi har nytt styre

I forbindelse med Bedriftsforbundets kongress i Trondheim forrige helg, ble det blant annet valgt nytt styre og vedtatt forbundets næringspolitiske program for perioden 2017-2019.  

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori