Leser: IP Solutions

IP Solutions

Trenger din bedrift nytt kassasystem?

Av
Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018 Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Med kontantsalg menes i tillegg til kongens mynt, også betalingskort, mobilbetaling og Vipps. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de