Kategorier

PERSONAL & LEDELSE

SMB Norge legger stor vekt på å formidle fagstoff  om personal og ledelse til ledere i landets SMB. Formålet med denne seksjonen å tilgjengelig gjøre enkel kunnskap om personal, ledelse og HR

Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv. Fra tid til annen får forbundets medlemshjelp henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som har fått avslag på dagpenger hos NAV etter å ha permittert seg selv. Forklaringen på dette er ofte at man har permittert seg selv…
Alvorlige skader eller dødsfall på arbeidsplassen er enhver bedriftseiers verste mareritt. De som har opplevd det beskriver situasjonen som sjokkartet. Derfor er det helt nødvendig at du som arbeidsgiver tenker igjennom alle mulige scenarier. Her følger en liste over gode og nyttige råd som du kan…
Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret. Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er 100% arbeidsufør/syk, sier senioradvokat…