PERSONAL & LEDELSE

PERSONAL & LEDELSE

UNDERSØKELSE: 8 av 10 yter ikke sitt beste på jobb

Analysebyrået Gallup har kartlagt ansattes engasjement for jobben i en global undersøkelse og konklusjonen er nedslående. Over 85 prosent av arbeidsstyrken oppgir at de er

PERSONAL & LEDELSE

Alvorlig skade på arbeidsplassen

Alvorlige skader eller dødsfall på arbeidsplassen er enhver bedriftseiers verste mareritt. De som har opplevd det beskriver situasjonen som sjokkartet. Derfor er det helt nødvendig
PERSONAL & LEDELSE

Nå koster det mindre for arbeidsgiver å permittere

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 1. juli 2015. Og dagpengeperioden for permitterte arbeidstakere forlenges.   Endelig blir permittering igjen et aktuelt virkemiddel for små-
PERSONAL & LEDELSE

Sentrale tariffavtaler kan påvirke ditt lokale lønnsnivå

Hvordan påvirkes lønnsutgiftene i bedriften av sentrale lønnsforhandlinger dersom bedriften er bundet av tariffavtale, eller følger lønnsbestemmelsene i en tariffavtale? Dersom din bedrift blir / er
PERSONAL & LEDELSE

Om ferie og sykdom på 2 minutter

Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er
PERSONAL & LEDELSE

Nå digitaliseres sykmeldingen

Nå åpnes det for at bedrifter kan ta imot sykmelding digitalt. Ordningen passer best for små- og mellomstore bedrifter enn så lenge, men utvikles slik

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori