SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

PERSONAL & LEDELSE

SMB Norge legger stor vekt på å formidle fagstoff  om personal og ledelse til ledere i landets SMB. Formålet med denne seksjonen å tilgjengelig gjøre enkel kunnskap om personal, ledelse og HR

Alvorlige skader eller dødsfall på arbeidsplassen er enhver bedriftseiers verste mareritt. De som har opplevd det beskriver situasjonen som sjokkartet. Derfor er det helt nødvendig at du som arbeidsgiver tenker igjennom alle mulige scenarier. Her følger en liste over gode og nyttige råd som du kan…
Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret. Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er 100% arbeidsufør/syk, sier senioradvokat…
Det er ingen grunn til ikke å sende ut en liste der man melder ferieuker tidlig. Som den store hovedregel kan ansatte kreve å få vite når de får ferie senest to måneder før. Vi råder til å legge ferieplanen nå hvis du ikke allerede har gjort det. Som arbeidsgiver har du stor grad av styring…