Kategorier

PERSONAL & LEDELSE

SMB Norge legger stor vekt på å formidle fagstoff  om personal og ledelse til ledere i landets SMB. Formålet med denne seksjonen å tilgjengelig gjøre enkel kunnskap om personal, ledelse og HR

Nå åpnes det for at bedrifter kan ta imot sykmelding digitalt. Ordningen passer best for små- og mellomstore bedrifter enn så lenge, men utvikles slik at det på sikt vil gjelde for alle. 29. septmber 2016 startet NAV arbeidet med å digitalisere deler av sykmeldingen. Ordnignen passer enn så…