PERSONAL & LEDELSE

ØKONOMI

Få tilgang på billige forsikringsordninger

Bedriftforbundet har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor, service, handels og håndverksvirksomheter.   Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer. Forsikringen
PERSONAL & LEDELSE

Planlegg sommerferien nå

Det er ingen grunn til ikke å sende ut en liste der man melder ferieuker tidlig. Som den store hovedregel kan ansatte kreve å få
PERSONAL & LEDELSE

Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn

Høyre har nå vedtatt å gjennomgå aldershindringer i arbeidslivet og fjerne øvre aldersgrenser i arbeidsmiljøloven.   Publisert 11.4.2018   Det tar Bedriftsforbundet som en del-seier
KAMPANJE

Mentorprogram for gründere og bedriftstalenter

Nye studier i gründermiljøer viser at bedrifter som har hatt mentor, går sjeldnere konkurs i løpet av de fem første, kritiske årene. SMB Norge ønsker

NÆRINGSPOLITIKK

Nå digitaliseres sykmeldingen

Nå åpnes det for at bedrifter kan ta imot sykmelding digitalt. Ordningen passer best for små- og mellomstore bedrifter enn så lenge, men utvikles slik
PERSONAL & LEDELSE

Kort om ferie og sykdom på 2 minutter

Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er
PERSONAL & LEDELSE

Lønnsutgiftene i bedriften kan bli påvirket

Lønnsoppgjøret hos de store tariffpartene kan påvirke lønnen i din bedrift lokalt.   Publisert 29. Mars. 2016   Hvordan påvirkes lønnsutgiftene i bedriften av sentrale
PERSONAL & LEDELSE

Arbeidstider, lønn og ferie i påsken

Vi gir deg oversikten over lovens regler for arbeidstid, lønn og ferie i forbindelse med påsken.   Bedriftsforbundets advokater får jevnlig spørsmål om arbeidstider i
PERSONAL & LEDELSE

Egenmelding og legemelding – vi gir deg innsikten

Hjelp, arbeidstakeren min har vært borte fra arbeidet. I ettertid leverte arbeidstaker egenmelding / legeerklæring. Må du alltid betale sykepenger? Kan du reglene?   Publisert

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori