SMB Juridisk

SMB juridisk

Gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bedriften din. Ingen øvre grense for antall samtaler. SMB Norges medlemmer får også veldig gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.

Driver du egen virksomhet så er sjansen stor for at du før eller senere vil motta et varsel om bokettersyn. Mange vil oppleve dette som både frustrerende og tidkrevende, men det finnes gode råd som kan bidra til at prosessen går så knirkefritt som mulig. Når du mottar varsel om bokettersyn så vil…