SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
SMB Juridisk

SMB juridisk

Gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bedriften din. Ingen øvre grense for antall samtaler. SMB Norges medlemmer får også veldig gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.

Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv. Fra tid til annen får forbundets medlemshjelp henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som har fått avslag på dagpenger hos NAV etter å ha permittert seg selv. Forklaringen på dette er ofte at man har permittert seg selv…
De aller fleste bedrifter vil før eller senere ha behov for juridisk bistand, noe som fort kan bli en kostbar affære. Som medlem hos oss har du tilgang på gratis juridisk rådgivning fra en erfaren advokat. Advokatbistand kan ofte koste en liten formue. Dette gjør at mange småbedriftseiere venter i…