Fra 17. april kan bedrifter søke om å få dekket faste utgifter, hvis omsetningen har falt mer enn 30% på grunn av Coronaviruset. Men hvor mye ville du fått? 

En søknadsprosess krever at du må samle inn en god del informasjon og sette deg inn i hva som skal til for å få søknaden godkjent. Hva om du bare kunne gjort en kjapp oppstilling av tallene slik du husker dem, og sett om det var verdt innsatsen i utgangspunktet?  Nå kan du det! Vi har satt sammen en enkel kalkulator i et regneark du kan fylle ut selv. 

Det viktigste du må vite om ordningen

  • De som ble pålagt å stenge av smittevernhensyn kan få støtte til 90% av faste utgifter, justert etter inntektsfall. 
  • Andre bedrifter får støtte til 80% av faste utgifter, også justert etter inntektsfall og med egenandel på 10.000
  • Maksbeløpet er 30 millioner kroner i måneden per bedrift.
  • Omsetningsfallet måles opp imot samme måned i fjor. 
  • Det er automatisk behandling av søknader, med kryssjekking i registre og hurtig utbetaling måneden etter. 
  • Ytterligere kontroll skjer i etterkant. Du trenger bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører om at tallene er riktige. 
  • Noen bransjer som har andre støtteordninger er unntatt fra denne ordningen. 

Hensikten med kontantstøtteordningen er å hjelpe bedrifter som under normale omstendigheter ville være levedyktige, men som sliter med å få hjulene til å gå rundt på grunn av Coronaviruset. Bedrifter må søke etterskuddsvis hver måned basert på omsetningen. I denne omgang gjelder ordningen for mars, april og mai. Det er Skatteetaten som vil administrere ordningen og en egen søkeportal vil bli satt opp for å ta imot søknader. 

Slik beregnes beløpet du kan få 

Det kan være tungvint å beregne støtten du har krav på manuelt. Formelen som danner grunnlaget for din kontantstøtte er som følger: 

(Omsetningsfall i prosent sammenlignet med samme måned i fjor) x (Uunngåelige faste kostnader – egenandel) x (Justeringsfaktor 0,8 eller 0.9) = Kontantstøtte

Vi ønsker å gjøre dette enklere for deg. Derfor har vi laget et regneark med noen innebygde funksjoner som du kan fylle ut selv. Her kan du fylle inn omsetning i samme periode i fjor, omsetning pr måned i år og summere opp faste kostnader. Regnearket viser deg automatisk hva din bedrift kan få utbetalt i kontantstøtte. 

Last ned vår kalkulator for beregning av kontantstøtte for bedrifter!

Del:
Untitled Document