Lønnsstøtteordningen løser ikke alle problemer, men vil hjelpe mange tilbake på jobb. Akkurat nå er det helt avgjørende, skriver finansminister Jan Tore Sanner i en kommentar som ble lagt ut på regjeringen.no tirsdag.

Les også: Krisen i hverdagsnæringslivet er ikke over

I et leserinnlegg til Dagens Næringsliv, og som ble publisert på regjeringens hjemmeside tirsdag forteller finansminister Jan Tore Sanner at han har opplevd det som svært utfordrende å finne løsninger som på en god nok måte vil bidra til vekst for bedriftene fremover.

Økt aktivitet

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

“I den fasen vi er i nå, er det enda mer krevende å finne de gode løsningene”, konstaterer finansministeren i starten av innlegget.

“Lønnsstøtteordningen skal fungere som en slik kick-start på veien ut av krisen og til lav arbeidsledighet og høyere sysselsetting. Den skal bidra til økt aktivitet”, konstaterer Sanner

“I praksis betyr det at en bedrift som går dårlig, ikke bør få særlig mer støtte enn en bedrift som går bra. Det virker kanskje urettferdig, men det er nødvendig for at ordningen skal virke etter hensikten; å få flest mulig tilbake i jobb”, skriver finansministeren.

Han understreker samtidig at man bør unngå å gi statlig støtte til bedrifter som allerede klarer seg bra, ettersom de vil ta tilbake permitterte uansett.

“Vi vurderte som et alternativ å inkludere lønnskostnader i kompensasjonsordningen, men det ville vært så tidkrevende å gjennomføre at ordningen ville kommet på plass først lenge etter at det var behov for den. I tillegg ville det bundet opp Skatteetaten i måneder og år med oppfølging og kontroll”, forteller Sanner.

Les også: Foreslår lettelser i formueskatt på arbeidende kapital

Ikke perfekt

Finansministeren mener det er viktig å være ærlig på at regjeringens modell ikke er perfekt, men at den likevel vil bidra til at mange bedrifter overlever krisen.

“Vi har jobbet oss gjennom mange problemstillinger og dilemmaer de siste ukene, og vi har lyttet godt til partene i arbeidslivet. Jeg er likevel sikker på at forslaget fra regjeringen vil bidra til at flere bedrifter velger å ta permitterte tilbake til jobb gjennom sommeren, som er det aller viktigste nå”, skriver Sanner.

“På sikt vil det viktigste være at privat næringsliv og privat kapital står på egne ben og skaper nye jobber – uten offentlige støtteordninger”, avslutter han.

6 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Del:
Untitled Document