- Fagnettsted for SMB sektoren

– Lytt til IMF-råd og kutt sykelønnen!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

– Lytt til IMF-råd og kutt sykelønnen!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Det internasjonale pengefondet (IMF) spår utfordrende tider for norsk økonomi om noen år og oppfordrer til kutt i sykelønnsordningen. Bedriftsforbundets Jørund Rytman mener vi ikke lenger har råd til å opprettholde «verdens beste sykelønnsordning».  

Les også: Korttidsfraværet koster næringslivet 36 milliarder i året

Mandag presenterte IMF sin årlige vurdering av situasjonen i norsk økonomi, og selv om høy oljepris og lav kronekurs ventes å bidra til moderat vekst de neste par årene, ser fondet et tydelig behov for innstramming for å møte et ventet tilbakeslag fra 2020.

«Norge har ikke lenger råd til å opprettholde verdens desidert mest lukrative sykelønnsordning»

Må kutte 4-5 av BNP

IMF spår at Norge på sikt vil måtte kutte årlige utgifter med et beløp tilsvarende 4-5 prosent av BNP, og mener at store deler av kuttene bør komme gjennom av reformer innen sykelønn og uføretrygd.

«Kostnader knyttet til sykelønn og uføretrygd er 2-3 prosent høyere i Norge enn i de andre nordiske landene, som også de har svært generøse ordninger», poengterer IMF i sin rapport.

Jørund Rytman, Bedriftsforbundet

Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i Bedriftsforbundet, mener disse reformene må på plass så fort som mulig.

– Dette understreker det vi i Bedriftsforbundet har sagt lenge. Norge har ikke lenger råd til å opprettholde verdens desidert mest lukrative sykelønnsordning. Nå er det på tide at vi lytter til rådene fra IMF.

– Man må heller ikke glemme at dagens sykelønnsordning også sender en stor regning til landets vel 200.000 små og mellomstore bedrifter hvert år. Dette bidrar til å svekke deres konkurranseevne og mulighet til vekst. Verdier må skapes før de kan fordeles og det er det ikke alle som har tatt inn over seg, sier Rytman.

Les også: Ny IA-avtale uten endringer i sykelønn

Unge utenfor

IMF peker spesielt på den urovekkende høye andelen av yngre som per i dag står utenfor arbeidsmarkedet, og mener dette har en sammenheng med lukrative støtteordninger.

«Rundt 10 prosent av nordmenn i arbeidsfør alder mottar permanent uføretrygd og enda flere mottar midlertidig støtte. Dette er mye høyere enn i de andre nordiske landene».

«Det er også et økende antall unge som mottar trygd. Mange av dem vil sannsynligvis bli fanget i systemet og forbli ute av arbeidsmarkedet i svært lang tid.»

IMF mener det er helt nødvendig med en reform som strammer inn tilgangen til dagens støtteordninger, reduserer beløpet man får utbetalt og samtidig øker incentivet til å ta en utdannelse.

«Dette er spesielt viktig for unge som i dag ofte kan tjene mer ved å benytte seg av støtteordninger enn om de tok en jobb», skriver fondet i sin rapport.

Her kan du lese hele rapporten fra IMF      

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.