Mal bestridelse av krav

Eksempel på brev for å bestride krav man mener det ikke foreligger grunnlag for.

 

Det gjøres oppmerksom på viktigheten av å bestride alle krav skriftlig, med en gang man mottar kravet, og at det må angis en begrunnelse for hvorfor du mener du ikke er forpliktet til å betale kravet.

For eksempel at du mener det er krevet en annen pris enn den avtalte, at du mener det ikke er inngått avtale, at du har blitt lurt med videre.

 

Last ned fil: Mal bestridelse av krav

Kanskje du også liker