SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv

Mange endringer rundt personvern

Oops...
Slider with alias none not found.

Flere lettelser i melde- og konsesjonsplikt om personopplysninger fra nyttår.

 
Fra nyttår ble personopplysningsforskriften endret. Flere typer behandling av personopplysninger som tidligere var underlagt meldeplikt eller konsesjonsplikt fritas. Dette gjelder blant annet kameraovervåking med videre.
Informasjon om endringene finner du på Datatilsynets nettsider ved å klikke på lenken: Personopplysningsforskriften endres fra 1. januar 2017  
Personopplysningsforskriften i sin helhet finner du ved å klikke på lenken:
Personopplysningsforskriften
Se også personopplysningsloven, som personopplysningsforskriften utfyller:
Personopplysningsloven
Dersom du har spørsmål til endringene eller til personopplysningsloven – eller personopplysningsforskriften kan du i tillegg til Datatilsynet kontakte Bedriftsforbundets advokat på e-post: hjelp@bedriftsfordundet.no
 
 

Kanskje du også liker