Ingen kan ha oversett det faktum at vår måte å betale på endrer seg –  og det raskt. Nå er det klart for å introdusere anskaffelses-konseptet Procure to pay, P2P.
Per Nielsen, innkjøpsekspert hos Eurocard, gir en rask introduksjon.

– Betalingsutviklingen finner sted i tre hovedområder. Private transaksjoner er det vi har hørt mest om, først og frem på grunn av den raske utviklingen av mobile betalinger, sier Per Nielsen.

– På bedriftssiden har vi utleggshåndtering som er en bro mellom private betalinger og de ansattes innkjøp. Og så har vi anskaffelser, den veldig mye mer komplekse verden av bedriftsbetalinger, hvor anskaffelsesprosessen ofte er innviklet og fordeles over en lengre periode, fortsetter han.

Det er helt klart at anskaffelser har vært litt trege i starten.

Hvorfor det har blitt slik avhenger av det som driver utviklingen fremover.
– Mens private betalinger har hatt fokus på enkelhet, har drivkraften for endringer innen anskaffelser handlet om å finne og eliminere de mange små og unødvendige kostnadene som kommer med fakturabetalinger, sier Per Nielsen.

– Dette har vi sett innen utleggshåndtering, hvor bedriftene har innsett at områder som f.eks. de frustrerende papirkvitteringene stort sett er en utdatert kostnad.

Nielsen fortsetter med å beskrive de store hovedspørsmålene for anskaffelser: å ta skrittet fra fakturaer som betales i banken til å gå over til virtuelle kredittkort. ”Business as usual” betyr å håndtere et enormt antall transaksjoner hvor hver enkelt er forbundet med en betydelig håndteringskostnad. Dette har stort sett passert ubemerket, men siden bedriftene har handlet med flere leverandører globalt, har behovet for å kutte kostnader og finne nye metoder blitt viktigere. Nå står vi foran en ny stor æra for anskaffelser, og i sentrum er konseptet Procure to pay, P2P.
– Som med så mye annet kommer P2P fra en større trend – digitalisering av samfunnet. Alt koker ned til en automatisering av anskaffelsesprosessen, som gir bedriften bedre kontroll over den overgripende prosessen – og reduserte transaksjonskostnader, sier Per Nielsen.

P2P berører alle sider av anskaffelsesprosessen, fra bestilling til betaling.

Automatisering gjør arbeidsflyten betydelig enklere, noe alle bedrifter kan dra nytte av. En ting er sikkert; i kjølvannet av automatiseringen av anskaffelsene, vil vi ganske sikkert snart få se nye og spennende tjenester, avslutter Per Nielsen.

Fordeler med P2P:

-P2P-systemet automatiserer hele anskaffelsesprosessen, kobler sammen anskaffelser og betalinger. Dette gir bedriften kontroll over hele transaksjonens livssyklus.
-P2P gjør hele innkjøpsprosessen mer transparent, og gir dermed mulighet for mer avanserte analyser.
-P2P betyr en automatisering som resulterer i store kostnadsbesparelser.
-P2P gir bedre kontroll over hele anskaffelsesprosessen, hvilket innebærer betydelige besparelser i transaksjonskostnader.

Lignende stoff:

Del:

Facebook

BLI MEDLEM