Medarbeidersamtale – eksempel

Eksempel på hvilke punkter arbeidsgiver og arbeidstaker bør tenke gjennom og diskutere i forbindelse med medarbeidersamtale.

 

Dokumentet inneholder også ett forslag til handlingsplan for tiltak frem til neste medarbeidersamtale.

Det gjøres oppmerksom på at medarbeidersamtaler ikke er lovregulert og at dette er en bestemt fasit for hvilke punkter man bør disuktere. Men kan finne veiledning ved å se på hvilke momenter som er omtalt i for eksempel arbeidsmioljølovens kapittel 4 og fokusområder for bedriftens vekst og økonomi.

 

Last ned fil: Medarbeidersamtale

 

Kanskje du også liker