Visste du at 99% av alle bedrifter i Norge har under 100 ansatte? Det er på tide at de blir anerkjent for sin formidable posisjon.

 
I Bedriftsforbundet jobber vi for et samfunn der de små og mellomstore bedriftene blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener.
Den offentlige debatten om norsk næringsliv blir ofte redusert til en debatt om offentlig lederlønninger og størrelsen på nedsalg i store statlige selskaper. Bedriftsforbundet vil derfor snu debatten til å handle mer om det store mangfoldet i norsk næringsliv. Vi ønsker en debatt der de små og mellomstore bedriftene sine behov og utfordringer blir løftet frem.
Bak bedriftene står det flere tusen bedriftseiere, som gjennom sitt arbeid skaper arbeidsplasser for andre. De skaper liv i lokalsamfunnet og de bidrar til fellesskapet.
 

Det er småbedriftene som får hverdagen til å fungere

I over 25 år har Bedriftsforbundet representert de mindre bedriftene. Vi sørger for at de som skaper arbeidsplasser for seg og andre, får en stemme i den offentlige debatten. Det som forener oss er de utfordringene og mulighetene det innebærer å drive en bedrift i Norge.
Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 % av norsk næringsliv. Disse bedriftene skaper arbeidsplasser for over halvparten av alle arbeidstakere i landet, og produserer 4 av 10 kroner i total verdiskaping. De er ryggraden i norsk økonomi og de representerer folkesjela i Norge.
Gjennom vår politikk skal Bedriftsforbundet synliggjøre at det er i alles interesse å legge til rette for bedriftene. Vi skal sette søkelyset på de utfordringene som mange møter i hverdagen, men vi skal også trekke frem den ekte bedriftsgleden mange får ved å drive for seg selv. Norske bedriftseiere er hverdagshelter! Uten deres utrettelige arbeid stopper Norge opp.

Les mer i vårt partipolitiske program?

Her finner du mer informasjon om de næringspolitiske temaene vi er opptatt av, slik som skatt, fagkompetanse, arbeidsliv, innkjøp, miljø, europa, norden, samferdsel, by- og distriktsutvikling, for å nevne noen.

Bedriftsforbundet

Lignende stoff:

Del:

Facebook

BLI MEDLEM