Nå blir det slutt på skattefri tips.

Skattedirektoratet har sendt ut et høringsnotat hvor det varsles innføring av skatt på tips. I notatet varsles det at arbeidsgiver skal pålegges plikt til å innberette tips som mottas av personalet. Det meste av arbeidet ligger hos regnskap og lønn. De må ha klare planer angående fordeling av tips og for rapportering.
PCkasse fra IPS kommer til å støtte dette fullt ut.

I denne versjonen har man mulighet til å angi hvor mye som er tips på dagsoppgjør, slik at det havner på egen konto i regnskap. Man har i denne versjonen også mulighet til å angi «Bank interims konto» som «Bruk beregnede verdier» føres mot. Man slipper altså å blande dette inn i kassadifferansen.

Neste versjon vil ta for seg mulighetene med å angi kontanttips på kvitteringene, samt å angi tips i ettertid (når gjesten har gått og lagt igjen penger) slik at man kan oppbevare tips i kassaskuffen.

Les mer om PCkasse fra IPS under vår profil under Alliansepartner.

IP Solutions – IPS

Del:
Untitled Document