Oppdragsavtale regnskapsfører

Eksempel på oppdragsavtale for regnskapsfører.

 

Det gjøres oppmerksom på at mange regnskapsførere vil ha egne maler for oppdragsavtale som de ønsker å bruke som avtaledokument, og at den enkelte virksomhet/avtalepart på lese nøye gjennom oppdragsavtalen og bedømme om man mener den er tilfredsstillende.

 

Last ned fil: Oppdragsavtale regnskapsfører

Kanskje du også liker