Kostnadsfri gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner sett opp mot immaterielle verdier.
Hvordan kan du best ta vare på de immaterielle verdiene du skaper?

Hos Acapo får du et første møte kostnadsfritt, (inntil 60 min).

Acapo tilbyr en gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner. Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.

Dersom møtet holdes i et av Acapo sine kontorer påløper ingen kostnader. Ønskes møtet holdt hos bedriften vil Acapo sin reisetid og kostnader måtte dekkes av dere.

Acapo er en totalleverandør av tjenester knyttet til immaterielle verdier og rettigheter (IP-tjenester). Selskapet yter teknisk og juridisk rådgivning, derunder kartlegging og etablering av rettigheter, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter.

Acapos kompetanse er særlig knyttet til vern av opphavsrett, oppfinnelser (patent), varemerker og design, samt til markedsføringsrettslige spørsmål. Acapo hjelper deg igjennom registreringsprosessen overfor Patentstyret i Norge og ovenfor tilsvarende myndigheter i utlandet.

Innlegg fra Acapo:
Innlegg fra Acapo: