Eneas

Eneas

Rammeavtale på energitjenester fra Eneas

SMB Norge har inngått en avtale med Eneas (www.eneasnett.no), som vil kunne gi våre medlemmer betydelige besparelser. Med over 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet har Eneas tyngde og kompetanse til å oppnå betydelige besparelser på strømregningen.

SMB Norges medlemmer får tilgang til et produkt som gir:

  • Trygghet og forutsigbarhet på strømprisen 3-4 kvartaler frem i tid gjennom et pristak som Eneas garanterer. Dette gjør budsjettering enklere, og plutselige prishopp en kald vinter gir ikke ekstra kostnader.
  • «Riktig avtale til riktig tid” – med makspris for forutsigbarhet, og med høyere andel prissikring om vinteren enn om sommeren slik at man får med seg gevinst fra variabel pris om sommeren.
  • Gevinst gjennom lavere pris når innkjøpsprisene i markedet faller – da faller prisen til kundene våre også. Avtalene sikrer handelsberedskap i forhold til markedsutviklingen fremover i tid.
  • Løpende forvaltning av porteføljen gjennom aktiv optimeringshandel for å få prisene ytterligere redusert. Optimeringen utføres av profesjonelle industriaktører med mange års erfaring, i henhold til strenge mandater definert av Eneas. Forvalterne følges nøye opp for å sikre gode resultater over tid.
  • Konkurransedyktige betingelser på grunn av at Eneas sine kunder samlet utgjør et stort volum. Levering og fakturering av kraften utføres av en fysisk leverandør, mens flere forvaltere og krafthandlere har oppdrag på vegne av porteføljen.
  • Kraft med dokumentert fornybar opprinnelse.
  • En profesjonell håndtering av din bedrifts strømanskaffelse, slik at du kan fokusere på det du skal: din kjernevirksomhet!

Her er to spesielt relevante tjenester for våre medlemmer:

Energirevisjon – avdekker feil på fakturaene

Relaterte artikler

Grunnet et komplisert regelverk betaler mange bedrifter for mye for strømmen. Eneas har spisskompetanse innenfor denne juridiske gråsonen og har hjulpet bedrifter med tilbakebetaling av feilfakturerte beløp siden 1995.

På de strømfakturaene Eneas har avdekket feil, har bedriftene i gjennomsnitt fått refundert over 50.000 kroner. I tillegg kommer fremtidig besparelse.

Honoraret for tjenesten til våre medlemmer settes til 40% av tilbakebetalt/korrigert beløp (20% rabatt).

Samkjøp av kraft – pristakmodell med storkundefordeler

Gjennom SMB Norge får du 20% rabatt på honoraret for tjenesten (total pris 520,- pr år).

Ta gjerne kontakt direkte med Kyrre Lind-Isaksen hos Eneas på 934 67 554 eller [email protected] om du har spørsmål til avtalen.