factory_reset_1920x800
Foto Ilja C Hendel

JOBB SMART OG

Factory Reset AS hjelper små og mellomstore bedrifter med å bekjempe tidstyvene, automatisere og digitalisere der det er mulig, samt være en sparringspartner og mentor for øverste leder og styret.

Mange små og mellomstore bedrifter henger etter på flere områder; Hva gjelder styremedlemmer har de  ofte kun familie eller ansatte i sitt styre. Når det kommer til digitalisering bruker de sjeldent digitale funksjoner, som de allerede har tilgjengelig, for å forenkle hverdagen og fokusere på sin kjernevirksomhet. SMB bedrifter er også senere ute med å ta i bruk nye digitale verktøy og tjenester.

En undersøkelse fra november 2017, som er gjennomført av Norstat på vegne av Telenor, blant ansatte i bedrifter med 1-100 ansatte i service- og håndverkerbransjen viser at:

  • Fire av ti bruker ingen apper på mobilen for å forenkle jobbdagen
  • Fem av ti registrerer fortsatt ordre på papir
  • Kun én av fire bruker mobilen til timefangst

De vanligste tidstyvene er

  • 36 % – å svare på henvendelser
  • 18 % – time- og oppgaveregistering
  • 17 % – kalkyler og tilbud
  • 16 % – ordre og fordeling av jobber

Factory Reset bistår selskaper med analyse for å se på områder som kan forenkles og effektiviseres.

Gevinsten blir at bedriften kan bruke tiden på det som skaper resultater på bunnlinjen og gir økt fokus på kjernevirksomheten.

Som din sparringspartner finner vi lavthengende frukt for umiddelbar gevinst og jobber sammen med deg på de store linjene; Det være seg forretningsutvikling, daglig drift, problemstillinger som dukker opp, styrearbeid eller ledelse innenfor innovasjon, endring og digitalisering.

ØK FOKUS PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN

Gevinsten blir at bedriften kan bruke tiden på det som skaper resultater på bunnlinjen