RÅDGIVER, COACH og MENTOR når utfordringene banker på.

Vi utvikler menneskene sammen med bedriften din.

Fønix Kompetanse tilbyr deg som er medlem i SMB Norge to programmer tilpasset små og mellomstore bedrifter.

I et samarbeid med oss får du;

 • Opptil 21% økt samarbeidseffektivitet og derav økt produktivitet ved gjennomføring av bedriftsprogrammet.
 • Opptil 38 % økning i måloppnåelse ved gjennomføring av Gründerprogrammet
 • Strategier for hvordan du kan fokuserer helhetlig på bedriften; teamet, samhandling, kulturbygging, personal- og organisasjonsutvikling.
 • Tett oppfølging i en krevende periode.
 • Tilgang til enkle e-verktøy som hjelper deg.
 • Innsikt i hvordan håndtere tvil og fremdrift utenfor planen.
 • Teknikker for å opprettholde fokus slik at du kan gjøre de riktige valgene.
 • Verktøy og kompetanse slik at du kan være tro mot egne verdier og motivasjon.
 • Motiverte medarbeidere med eierskap til bedriften og som jobber i samme retning for å nå strategiske mål.
 • Mulighet til å få gjennomført en analyse av deg som leder/bedriftseier.

 

Gründerprogrammet er for deg med din nystartede bedrift og legger vekt på lederen, gründeren og de utfordringene oppstartsbedriften står i.

Bedriftsprogrammet for deg som leder den litt mer etablerte bedriften og retter seg inn mot de forankrede bedriftene der hverdagen likevel byr på noen utfordringer.

Fønix Kompetanse har i over 23 år utfordret til god praksis gjennom å kombinere forretningsforståelse med kunnskap om mennesker, og hva som skal til for å skape lønnsomme arbeidsplasser.

Vår holdning er at det er menneskene i bedriften som utgjør forskjellen.

Fønix Kompetanse er din og fremtidens leverandør på rådgivningstjenester innen virksomhet- og personalutvikling, prosjektledelse, coaching og strategisk rekruttering.

Det handler om mennesker!

Ønske om utvikling er ofte tegn på vilje, fremtidstro og aktiv endring.

Hva blir annerledes for deg ?

 • Tett oppfølging og rådgivning når du har behov for det
 • Verktøy for en enklere hverdag.